АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

ЛЕВОН КАЗАРОВИЧ ШИРИНЯН
13.09.2021

Заведующий кафедрой социологии, доктор политологических наук, профессор 

shirinyanlevon19@aspu.am

Заведующий кафедрой, доктор политологических наук, профессор/Кафедра социологии

ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 1971 – июнь 1976 ЕПУ философский факультет
сентябрь 1985 – сентябрь 1986 Институт философии и права при АН Арм.ССРпредзащитные исследования /кандидатской/
март 1986 - присуждена степень кандидата философских наук; тема диссертации: «էքստրապոլյացիայի մեթոդր և նրա դերը սոցիալական կանխատեսման մեջ» /«Метод экстраполяции и его роль в социальном прогнозе»/.
февраль 2007 - Доктор политологических наук; тема диссертации: «Ժամանակակից երկրաքաղաքական (գեոպոլիտիկական) տեսությունները և արդի Հայաստանի երկրառազմավարության (գեոստրատեգիայի) գերակայությունները» /«Современные геополитические теории и актуальные приоритеты геостратегии Армении»/.

Научная степень

Доктор политологических наук, тема диссертации: «Ժամանակակից երկրաքաղաքական (գեոպոլիտիկական) տեսությունները և արդի Հայաստանի երկրառազմավարության (գեոստրատեգիայի) գերակայությունները» /«Современные геополитические теории и актуальные приоритеты геостратегии Армении»/, кандидат философских наук

Опыт работы

1976–1990гг. - Ереванский политехнический институт, ассистент, и.о. доцента, доцент

1990- 1993гг.- Ереванский архитектурно-строительный институт, доцент

1996г. - Институт философии и права при АН, научный руководитель группы «Геополитические и цивилизационные исследования»

1999 – 2000гг. - Главный специалист в администрации президента РА по иностранным делам

2004– 2007гг. - Духовная семинария Армянской Ортодоксальной Патриархии в г.Иерусалим, учитель философии, истории, социологии и психологии

2007г. - АГПУ им. Х.Абовяна Преподаватель кафедры политологии и истории права

Читаемые курсы

Бакалавриат: «Актуальные задачи политологии», «Основы мировой политики», «Конфликтология», «Этноконфликтология», «Европейское равновесие и эволюция армянского вопроса»

Круг научных интересов
Основные задачи мировой политики, территориальная безопасность и основополагающие вопросы мировой политики, конфликты, этноконфликты, основные задачи цивилизации и модернизации

Публикаций
Монографии и пособия:

Ռուբեն. Հայաստանի վերակերտումի ռազմավարությունը (երկրաքաղաքական վերլուծություն), Եր.2004,188էջ:
Նոր աշխարհակարգը և Հայաստանը (երկրաքաղաքական-քաղաքակրթական ակնարկ), Եր. 2006, 208էջ:
Հայ զինական ուժը առաջին աշխարհամարտի վերջնափուլում. Եր.2010, 72էջ:
Արևմուտքի անկումը. Վուդրո Վիլսոնը և արդարացի աշխարհակարգի հաստատման ամերիկյան փորձիձ ախողումը,Եր.2009:
Թուրքական էթնոֆոբիան և հայոց ցեղասպանությունը,Եր.2011, 40էջ:
Արմենոցիդ. ծագումը, էվոլյուցիան, հանգուցալուծումը /երկրաքաղաքակրթական տեսանկյուն/, Եր.2008:
Խարխափումի տարիներ (1908-1915), Եր.2008:
Համարկում` տարանջատումով (Այսրկովկասի համալիր անվտանգության տեսանկյունը), Եր.2010:
Հայաստանի քաղաքակրթական ինքնությունը Հանթինգթոնի հիպոթեզի ոսպնյակում:
Վուդրո Թ. Վիլսոնը, Սեմյուել Պ. Հանթինգթոնը և Հայաստանը փոխակերպվող աշխարհակարգում (երկրաքաղաքակրթական մոտեցում).Եր. 2012, 79էջ:
1918. L’Armenie en flames et la fin de la premiere guerre mondial (la force militairearmenienne). Troisieme edition revue etcorrige. Erevan, 2014, 39 p.
Հայոց հարցի Բալկանյան շրջադարձը, Եր. 2015, 12էջ:
Հայոց ցեղասպանության երկրաքաղաքական համատեքստը և հայկական հարցի էվոլյուցիան, Եր. 2016 (Համահեղինակությամբ` Է. Օրդուխանյանի, Հ. Սուքիասյանի): Եր., Գիտություն, 2016, 135 էջ:

Статьи, изданные в местных и зарубежных журналах
Автор более чем 50 научных статей

Внедрения:
2008г. Разработка программы по предмету «Политология»
2009г. Редактирование программы по предмету «Юриспруденция»
2008г. Редактирование программы по предмету «История политических учений»
2008г. Редактирование программы по предмету «История права Армянского государства»
2011г. Разработка программы по предмету «Актуальные основы политологии»
2014г. Разработка программы по предмету «Основы геополитики»
2014г. Разработка программы по предмету «Конфликтология»
2014г. Разработка программы по предмету «Этноконфликтология»
2014г. Разработка программы по предмету «Европейское содружество и эволЮция «армянского вопроса».

На радио Lratvakan.am (FM106.5) являюсь автором передачи Cui Prodest /Кому выгодно?/, где с точки зрения политологии обсуждаю и анализирую события, происходящие в РА и во всем мире.

Участие в курсах повышении квалификации:
Публикации в основном посвящены спорным политическим темам геостратегии РА и основным проблемам региональной безопасности, теории актуализации и усовершенствованию политической системы РА, самобытности цивилизации Армении.

Языки: русский (отлично), английский (хорошо), немецкий (хорошо)

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото