АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

АГАВНИ АСОЕВНА ГРИГОРЯН
31.10.2016

Преподаватель

grigoryanaghavni05@aspu.am

Преподаватель/ Кафедра математики и методики ее преподавания

Образования-1971 – 1976 ЕрГУ Факультет Прикладной Математики

Тема диссертации Развитие математических склонностей учащихся в общеобразовательной школе

Трудовой стаж 2004 - по настоящее время Преподаватель, АГПУ, Кафедра математики и методики ее преподавания
2002 – 2010 Доцент, Университет имени Грачья Ачаряна, Кафедра Математики
1994 – 2004 Учитель математики, Школа имени Акопа Пароняна
1976 – 1997 Ведущий экономист, Вычислительный центр Госплана

Читаемые курсы лекций

Бакалавриат

Элементарная математика и практикум решения задач
Методика преподавании математики
Психолого-педагогические основы обучения математики
Курс по выбору
Математическая логика
Дискретная математика
История математики

Магистратура

Математика и управление обучением
Предотвращение ошибок и процесс обучения
Обобщающие лекции в высшей школе
Современные проблемы преподавание математики

Круг научных интересов

Проблемы развития математических склонностей учащихся
История математики
Новые технологии педагогики

Переподготовки

Январь 2005 – Март 2005 “Теория педагогики” (сертифицировын)
1996 Учитель исследователь (сертифицировын номер 648)
1979 Стажор исследователь, Академия наук СССР, Институт ЦЭМИ

Публикации

1. Գրիգորյան Ա. Հ., Խնդիրների համակարգը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում //Մաթեմատիկան դպրոցում, Թիվ 3(83), 2012, 38-44:
2. Գրիգորյան Ա. Հ., Աշակերտների հիշողության և երևակայության զարգացումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում, <<Մաթեմատիկական կրթություն>> Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, 30-35:
3. Գրիգորյան Ա. Հ., Օրիգամի ճապոնական արվեստը և երկրաչափությունը//Մաթեմատիկան դպրոցում, Թիվ 5(98), 2014, 38-47:
4. Գրիգորյան Ա. Հ., Մայրենի լեզուն, խոսքը և մաթեմատիկական մտածողությունը, <<Մաթեմատիկական կրթություն>> Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2015, 33-36:

Языки Армянский , Русский, Англиский

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото