АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Алвард Липаритовна Авагян
15.02.2016

Старший лаборант

58allaavag@mail.ru

Старший лаборант/Кафедра биологии, химии и методики их преподавания

Образование
1993г. Аспирантура Армянского государственного института имени Х.Абовяна
1987г. Соискатель кафедры селхоз. основ Армянского государственного института имени Х.Абовяна
1981г. Факультет биохимии Армянского государственного института имени Х.Абовяна /дополнительная специальность- сельхоз. основы/

Трудовой стаж
С 1994г. По сей день Старший лаборант кафедры биологии и методики ее преподавания АГПУ имени Х.Абовяна
1982-1990гг. Заместитель директора школы по уебно-воспитательной части, село Мармарик, Разданский район
1981-1994гг. Учитель биологии и химии в школе, село Мармарик, Разданский район

Круг научных интересов
Современные проблемы педагогики и психологии
Ботаника, методика преподавания, литература

Публикации
1. Ավագյան Ա.Լ., Հարությունյան Լ.Վ., Մկրտչյան Ռ.Հ., Դպրոցամերձ հողամասերի ձևավորման սկզբունքները «Գյուղատնտեսական հիմունքներ» առարկայի արդյունավետ դասավանդման նպատակով, «Ագրոարդ, գիտություն և արտադրություն» ամսագիր, N4, 1991թ., էջ 48-56
2. Ավագյան Ա.Լ., Հարությունյան Լ.Վ., Պողոսովա Ա.Վ., Փողոցների նախագծման և կանաչապատման սկզբունքները երկրաշարժավտանգ ռեգիոններում, Сборник материалов Международной научной конференции, Ереван, 2008г, стр. 24-28
3. Աղաջանյան Մ.Ա., Ավագյան Ա.Լ., Ապագա մանկավարժի բնապահպանական աշխարհայացքի, բարոյականության և մշակույթի ձևավորման խնդիրները// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, էջ 155-158, Երևան, 2018

Языки:
Армянский
Русский
Французский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото