АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Арменуи Суреновна Мурадян
08.02.2016

Кандидат филологических наук, доцент кафедры новой и новейшей армянской литературы и методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни

Образование
2013-2016 гг. Доцент кафедры новой и новейшей армянской литературы и методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни,1990-2013 гг. Преподаватель кафедры армянской литературы и методики ее преподавания /2005 г.Доцент /, 1986-1990гг. диссертант в той же кафедре, 1973-1977гг.,Выпускник филологического факультета АГПУ.

Учёная степень - Кандидат филологических наук.
Защита кандидатской диссертации - Кандидат филологических наук, K, 055,04,01 (10.01.03) “ГазаросАгаян”

Опыт работы
2013 – 2016 гг. Доцент кафедры новой и новейшей армянской литературы и методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни, 1990 – 2013 гг. Преподаватель кафедры армянской литературы и методики ее преподавания, /2005 г. Доцент /, 1980-1990 гг. старший лаборант, 1977 - 1980 гг. Методист.
Академические лекции
Бакалавриат- История армянской литературы /вторая половина 19 века/ История армянской литературы / новейшего времени /, Специальный курс и семинар армянской литературы, Литературоведческий анализ оригинала.
Круг научных интересов - Новизна профессиональной области, история новой литературы, Современные поэты, Детская литература, Армянские зарубежные писатели, Современные Армянские писатели, Анализ.

Переподготовки
Курс повышенияквалификаций профессорско-преподавательского состава организованный АГПУ/ 16-го Февраля до 6-го Марта 2015 г./, Укрепление образования Снижение риска бедствий в плане АГПУ, курсы переподготовки, / 02.12.15 - 18.12.15г./, Курсы переподготовки организованные отделом развития образования и качества АГПУ / Январь 2016 /.

Публикации
1․Աղայանը և ժողովրդական բանահյուսությունը, <<Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում>>, Երևան, 1990թ։
2․Աղայանը մանկավարժ, <<Մանկավարժ>>, Երևան, 1991թ։
3․Աղայանի հեքիաթների ստեղծագործական պատմությունից, <<Հայագիտական հանդես>>, Երևան,1999թ։
4․Հայաստանի քնարական կերպարը Գևորգ Էմինի ստեղծագործության մեջ, ՀՊՄՀ-ի գիտ․կոնֆ․զեկ, Երևան, 2000թ.։
5․Երգիծանքի ներգործության ուժը, <<Հայագիտական հանդես>>, Երևան, 2000թ։
6․Ավանդականի սևակյան մշակումներ, ՀՊՄՀ-իգիտական աշխատանքների ժող․Երևան, 2002թ։
7․Կյանքի իմաստավորման գեղագիտական նոր ընկալումը Հ․Սահյանի <<Ինձ բացակա չդնեք>> ժողովածուում>>, ՀՊՄՀ-ի 52-րդ գիտաժողովի նյութերի ժող․ 1-ին պրակ, Երևան, 2003թ։
8․Վիլյամ Սարոյան, Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2005թ.:
9․<<Պայծառ անհատականություն>>, Հոդվածներ նվիրված Վ․Պարտիզունու ծննդյան 90-ամյակին։
10․Սիլվա Կապուտիկյանի «Վերջին զանգ» ժողովածուն, ՀՊՄՀ 52-րդ գիտաժողովինյութեր,Երևան,2006թ.:
11. Ստ.Ալաջաջյան«Եղեգներըչխոնարհվեցին»վեպը,ՀՊՄՀ -ի 54-րդգիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2010թ.:
12.Ստ.Ալաջաջյան ստեղծագործական ուղին, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2011թ.:
13.Հավատարիմ նախնյաց արմատներին, «Համայնապատկեր» հանդես, Լոս – Անջելես,2012թ.:
14.Ազգային բնավորության նկարագիրը Ալաջաջյանի փոքր արձակում, «Նորք», 2013:
15.Անմնացորդ նվիրում հայրենիքին /Ալաջաջյան/, «Օրեր» ամսագիր, Պրահա, 2013թ.:
16.Սփյուռքն ու հայրենիքը Վ․Պետրոսյանի ստեղագործական աշխարհում, <<Հայագիտական հանդես, Երևան, 2014թ․։
17.Բարոյաբանական հարցադրումները Ալաջաջյանի պատմվածքներում, «Համայնապատկեր»հանդես, Լոս–Անջելես, 2014թ.:
18․Թումանյանի զավակները, Արտավազդ Թումանյան.Նամականի գիրք Ա,«Նորք» հանդես, Երևան, 2014թ.:
19.Կորցրած հայրենիքի տեսիլը հոգում /Լ.Միրիջանյան/, «Նորք» հանդես, Երևան, 2014թ.:
20.Տաղանդը տարիքչի ճանաչում /Հ.Սահյան/, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2015թ.:
21.Վ.Պարտիզունու ձոնագրությունների «թեթև», բայց դժվարին արվեստը, «Հայագիտականհանդես», Երևան,2015թ.:
22․Ժամանակի և իրականության քննությունը Մ․Սարգսյանի <<Դարավերջի հայը>> վեպում Գիտաժողովի նյութեր, 2017թ.։
23․<<Զեյթունցի առյուծները լալ չգիտեն, այլ մռնչալ գիտեն>> Ստ․Ալաջաջյան» Եղեգները չխոնարհվեցին» Գիտական նստաշրջանի նյութեր, Մ․Աբեղյանի անվան գրակ․ինստիտուտ, 2017թ.։
24․Ռ․Արամյան, Արձակագրի հեքիաթային մոլորակը, <<Համայնապատկեր>>, Լոս–Անջելես, 2017թ․։
25․Վ․Խեչումյանի փոքր արձակը ‹‹Համայնապատկեր››, Լոս–Անջելես,2018թ., 4էջ։
26․Ս․Խանզադյան․բանահյուսական մշակումներ,»Հայաստան» ամսագիր, 2018թ., 5էջ։
27․Աբրահամ Ալիքյանի ֆրանսիական բանաստեղծությունների այցեքարտը։ Ֆրանկո ֆոնիայի օրեր, գիտական նստաշրջանի նյութեր, 2018թ.։
28․Ս․Կապուտիկյան, ժամանակի, օրերի հետ քայլող բանաստեղծը, քաղաքացին /100-ամյակին նվիրված /գիտաժողովի նյութեր, 2019թ.։
29․Գ․Էմին․ Պոետը գալիքի դեսպանն է / 100-ամյակին նվիրված/, գիտաժողովի նյութեր, 2019թ․։
30.Թումանյան․»Անհունի»ճամփով-/բանաստեղծի150- ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր/, Եր․,2020թ․, 9էջ։
31․‹‹Իսահակյանի նամականին» -/ բանաստեղծի ծննդյան 145-ամյակին նվիրված/, գիտաժողովի նյութեր, 2020թ.։
32․Ֆ․Բախչինյան․ դիմանկարի փորձ /70 – ամյակին նվիրված/ - 2022թ.։
33. «Կյանքը և վեպի ընդգրկումները․ազդեցություններ և զարգացման ուղենիշներ»,Միջազգային գիտաժողովի նյութեր,2022թ․։
34․Սուրեն Մուրադյանի մաշտոցյան դասերը․/ Հայերենագիտական գիտաժողով․ Սուրբ Մաշտոցը և հայ դպրոցը/ - գիտական նստաշրջանի նյութեր․,2022թ․։
35․ «Բարոյա- հոգեբանական հարցադրումները Արշակ Չոպանյանի գեղարվեստական արձակում» - Գրողի 150 – ամյակին նվիրված գիտաժողով ,ԵՊՀ / Իջևանի մասնաճյուղ, Չարենցի անվան գրակ․ և արվեստի թանգարան, գիտաժողովի նյութեր,2022թ․։
Տպագրել եմ հիսունից ավելի հոդվածներ, գրախոսություններ։

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3325-0642 

Награды: Грамота в связи с 80-летним юбилеем АГПУ, / 90-летие педагогического университета / медаль, благодарственная грамота от директората школы № 36 имени Раффи.

Языки – Русский, Французский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото