АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

АСМИК ХАЧАТРЯН
06.09.2016

Лаборант

khachatryan.hasmik@aspu.am

Лаборант/Кафедра информатики и методики ее преподавания

Образование

С 2015г.-до сей день – факультет “Математики, физики и информатики” АГПУ им Х. Абовяна, магистратура по специальности “Информатика”

2013-2014гг. АГПУ им Х. Абовяна, по специальности “Экономика” (дополнительное образование)

2010-2014гг. факультет “Математики, физики и информатики” АГПУ им Х. Абовяна, бакалавр по специальности “Информатика”

2000-2010гг. Геговитская средная школа № 2, Гегаркуникская обл.

Трудовой стаж

С 01․10․2015г.- до сей день – Компутерний специалист (лаборант) кафедры информатики и методики ее преподавания

Публикации
1. Տարրական դասարանների մաթեմատիկա առարկայի գործնական աշխատանքների կազմակերպման մի նախագծի մասին: //Մաթեմատիկան դպրոցում, գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 2 (23-32 ), 2015թ.:
2. Տարրական դասարանների արտագրությունների և թելադրությունների էլեկտրոնային աշխատանքային տետրերի նախագիծ: //Կրթությունը և գիտությունը Արցախում ամսագիր, թիվ 2 (60-65), 2015թ.:

Языки: Армянский, русский, английский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото