АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Фаенберг Грачович Саргсян
18.02.2016

Профессор

sargsyanfaenberg22@aspu.am

Профессор/Кафедра Изобразительного искусства

Образование
1971-1975 гг. Факультет художественного воспитания Армянского государственного педагогического института им. Х. Абовяна.

Трудовой стаж
С 1976 года - Армянский государственнйы педагогический университет им. Х. Абовяна.
1965-1971 гг - Станкостроительный завод фрезерования Еревана

Читаемые курсы
Бакалавриат - Живопись, композиция

Круг научных интересов
Основы живописи, психология, философия

Членство
С 1987 года - член Союза художников Армении

Публикации
1. Արվեստը և նրա բազմաբնույթությունը: ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: «Մանկավարժ» հրատ., Երևան, 2012թ.
2. Կերպարվեստի նախնական ուսուցման առանձնահատկությունները: Գեղարվեստական միտք թիվ 1, Երևան 2012թ.
3. Կոմպոզիցիա: Հեղինակային հրատ., Երևան, 2013թ.
4. Կոմպոզիցիայի ուսուցման ծրագրային բովանդակությունը բուհում: Հեղինակային հրատ., Երևան, 2013թ.
5. Կոմպոզիցիայի հիմնական տարրերը կերպարվեստում: Գեղարվեստական միտք թիվ 1, Երևան 2013թ.

Награды
2008 г. - Диплом галерея Карвачара НКР
2003 г. - Диплом Национальной галереи Армении
1960 г. - Золотой медаль выставки «Мир глазами ребенка», Чехословакия

Языки
Армянский, русский

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото