АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Гаяне Азатoвна Мардян
10.02.2016

Кандидат филологических наук, доцент

mardyangayane02@aspu.am

"Древняя и средневековая армянская литература и методика ее преподавания", доцент Кафедры, к.ф.н.

Образование
1985-1990 гг. Студентка Филологического факультета АПГУ им. Х. Абовяна
2005-2010 гг. – Соискательница Кафедры «Армянская литература и методика ее преподавания»
Ученая степень – Кандидат филологических наук с 2011 г.
Ժ. 01.02 – «Методика преподавания и воспитания» (Армянская литература)

Профессиональный опыт
С 2016 г. – Доцент Кафедры древней и средневековой армянской литературы и методики ее преподавания
2009-2016 гг. – Ассистент Кафедры древней и средневековой армянской литературы и методики ее преподавания
1990-2010 гг. – Учительница школы № 35 им. Н.В. Гоголя

Читаемые курсы
Бакалавриат – Методика преподавания армянской литературы, Aрмянский язык и литература (армянская литература), Факультативный курс (Ованес Туманян и армянский народный фольклор)

Переподготовки
С 16.II. по 06.III. 2015 г. Курс повышения квалификации (60 часов) для профессоро-проподавательского состава, организованный Армянским Государственным Педагогическим Университетом им. Абовяна. Свидетельство N 0027-15

Публикации
1. Հովհաննես Թումանյանի ազգանվեր գործունեությունը.-ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2008, N 3, էջ181-185
2. Հովհաննես Թումանյանի պոեմների ուսուցումը դպրոցում, Մեթոդական հետազոտություն, «Լուսակն», Երևան,2009, 54 էջ
3. Հ.Թումանյանի «Խոսող ձուկը» հեքիաթի ուսուցումը ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներով.-«Հայագիտական հանդես» Երևան, 2011:
4. «Սամվել» պատմավեպի ուսուցումը Սարինյանական մեկնություններով (Հայ գրականագիտության դասականը, հոդվածների ժողովածու` նվիրված Սերգեյ Սարինյանի ծննդյան 90-ամյակին)
5. «Սասունցի Դավիթ» էպոսի ուսուցումը հայկական դպրոցների տարբեր դասարաններում (Հովսեփ Օրբելին և «Սասունցի Դավիթ» հայ ժողովրդական էպոսը գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), «Լուսակն» հրատ., 2019թ.
6. «Սասունցի Դավիթ» էպոսի ուսուցման մի շարք խնդիրներ (ուսումնամեթոդական գրքույկ), 85 էջ
7. «Քրիստոնեական գիտելիքների ուսուցումը ըստ Գ.Դևրիկյանի «Հավատի զորությունը» պատմվածքի» («Հայրենասիրության պատգամաբերը» Հոդվածների ժողովածու՝ նվ. Գ.Դևրիկյանի ծննդյան 80 և հայոց հերոսամարտերի 100-ամյակներին), «Լուսակն» հրատ., 2017թ.
8. «Ղևոնդ Ալիշանի բանաստեղծությունների մանկավարժական և ճանաչողական արժեքը», (Հոդվածների ժողովածու՝ նվ, Մխիթարյան միաբանության 300-ամյա հոբելյանին), «Լուսակն» հրատ., 2017թ.
9. «Հովհ.Թումանյանի մանկական բանաստեղծությունների արդիականությունը», («Հավերժ արդիական Ամենայն Հայոց բանաստեղծը», հոդվածների ժողովածու), «Լուսակն» հրատ., 2019թ.
10. «Ղևոնդ Ալիշանը հայ հեթանոսական աստվածների դերի մեկնաբան» («Ղևոնդ Ալիշանը հանրագիտակ», հոդվածների ժողովածու), «Լուսակն» հրատ., 2020թ.
11. «Նիկողայոս Ադոնցի մանկավարժական, ուսուցողական հայացքները պատմության և գրականության խնդիրներում» («Նիկողայոս Ադոնցը միջազգային ճանաչում ունեցող բյուզանդագետ և հայագետ», հոդվածների ժողովածու), «Լուսակն» հրատ., 2021թ.

Языки – Русский, английский, французский
 

 

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото