АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Лида Серёжаевна Аванесян
15.02.2016

Кандидат педагогических наук, преподаватель

avanesyanlida43@aspu.am

Кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры математики и методики начального обучении

Образование
• 2003-2007гг. соискатель кафедры Математики и методики начального обучения, АГПУ
• 1999-2003гг. АГПУ, Факультет дошкольного, начального и специального образования, раздел начального образования, специальность- "педагогика и методика”

Опыт работы

2019г. Трейнер учителей начальных классов в рамках программы «Финансовая образование в школе»
С 2004г. до сегодня преподаватель кафедры Математики и методики начального обучения, АГПУ
2003-2015гг. учитель начальных классов, основная школа АГПУ
2014-2015гг. организатор по воспитательной работе обучающихся, основная школа АГПУ

Читаемые курсы
Бакалавриат
• Методика обучения математике в начальных классах
• Основы математики и методики преподавания
• Математика

Магистратура

•Сравнительный анализ современных теорий обучения математике в начальной школе

•Практические проекции современной теории обучения математике в начальной школе

•Когнитивная математика

Круг научных интересов
проблемы начальной школы, проблемы обучения математике в начальной школе

Квалификации

• 04.11-15.11.2019г.
АГПУ, семинары по повышению квалификации для преподавателей вуза
• 07.08-10.08.2019г.
Переподготовка трейнеров в рамках программы «Финансовая образование в школе»
• 08.01-26.04.2019г.
семинары для преподавателей вуза в рамках программы «Модернизация дошкольного и начального образования в соответствии с требованиями времени через подготовку специалистов»
• 16.02-0.03.2015г.
АГПУ, семинары по повышению квалификации для преподавателей вуза
• 21-22.11.2014г.
семинары по повышению квалификации в рамках программы “Шаг за шагом”, посвященной критериев учителя
• 21-23.10.2014г.
НИО, семинары по повышению квалификации для заместителей директора школы по образовательной работе
• 23.06-04.07.2014г.
НИО, семинары по повышению квалификации для учителей начальных классов
• 01.06-05.06.2014г.
Четырехдневный семинар, организованный в рамках программы “Процесс создания обучающих ресурсов ИКТ"
• 03-04.2006г.
Пилотный проект “Школа профессионального развития" спонсируемая американской организацией Советом Международных исследований и обменов /IREX/ и отделом образования и культуры Государственным Секретариатом США
• 09.2005г. – 05.2006г.
“Разработки образовательной программы в средней школе и программы по повышению квалификации учителей в Армении”, спонсируемая американской организацией Советом Международных исследований и обменов /IREX/ и отделом образования и культуры Государственным Секретариатом США
• 14.10-23.12.2004г.
НИО, семинары по повышению квалификации для учителей начальных классов
• 01.12.2003г.-31.01.2004г.
Высшие курсы повышения квалификации по Информатики, Государственный институт квалификации кадров и переподготовки по Информатике

Публикации
Автор ряд статей
1. Տարրական դասարաններում տրամաբանության տարրերի ուսուցման խնդրադիր մեթոդի մասին
2. Դեյնեշի «Տրամաբանական բլոկների» մոդիֆիկացված տարբերակի կիրառելիության եզրերը կրտսեր դպրոցականների մաթեմատիկական-տրամաբանական մտածողության զարգացման գործընթացում
3. Կրտսեր դպրոցականների մտածողության զարգացման ոչ ավանդական մի մոդելի մասին
4. Տրամաբանական խնդիրները որպես կրտսեր դպրոցականի մոտ էվրիստիկական գործունեության ձևավորման միջոց
5. Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսումնասիրության իմացական ոճերը և կրտսեր դպրոցականի զարգացումը
6. Ուսուցման էվրիստիկական մեթոդով մաթեմատիկայի դասի մի դրվագ
7. Երկրաչափական հետաքրքրաշարժ խնդիրները որպես մաթեմատիկա և տեխնոլոգիա ուսումնական բնագավառների միջառարկայական կապերի իրականացման մի ձև
8. Տրամաբանական խնդիրների լուծումը էվրիստիկների կիրառմամբ
9. Расширенная solo таксономия для оценки достижений учащихся при решении текстовых задач

Языки: английский, русский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото