АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Лусине Герасимовна Арубджанян
18.02.2016

Помощник декана

gk-5@aspu.am

Звание, должность/Кафедра Помощник декана факультета художественного образования

Образование

2008-2014 Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, соискатель
1997-2002 Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, филологический факультет

Трудовой стаж

С 1997-го по сегодняшний день- Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна.
С 2007-го по сегодняшний день факультет художественного образования
2006-2008 медицинское училище имени «Гипократа», педагог армянского языка
2004-2005 Средняя школа N 57 имени В. Тотовенца

Круг научных интересов

Педагогика, русская и зарубежная литература, библиография

Публикации
Ռուս թարգմանական գրականությունը մանկապատանեկան տարիքի ընթերցողների հոգևոր արժեքների դաստիարակման գործում // <Մխիթար Գոշ> գիտամեթոդական հանդես: 2013թ., թիվ 4- 6 (37), էջ 135-138:
Ռուս գրականության արտացոլումը հայ մատենագիտական հրատարակություններում // Գեղարվեստական միտք: Հավելված մանկավարժական միտք հանդեսի: Եր., Զանգակ հրատարակչություն, 2013թ., էջ 54-56:
Ռուս դասական գրողների հայերեն տպագիր հրատարակությունները 20-րդ դարի 70-80-ական թթ. // Գեղարվեստական միտք: Հավելված մանկավարժական միտք հանդեսի: Եր., Զանգակ հրատարակչություն, 2012թ., էջ 160-165:

Языки: Русский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото