АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Марианна Самвеловна Авакян
15.02.2016

КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, Асистент

Кандидат педагогических наук, Асистент/ Кафедра дошкольной педагогики и методик

Образование
• 2004-2009гг. – соискатель кафедры дошкольной педагогики и методик Армянского Государственного педагогического университета им. Х. Абовяна
• 1999-2004гг. – выпускница факультета дошкольной педагогики и психологии Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна / с углубленным изучением английского языка/

Трудовой стаж
С 2011г. по настоящее время – преподаватель кафедры дошкольной педагогики и методик Читаемые курсы
• Теория и методика экологического образования детей
• Методика преподавания изобразительной деятельности
• Дошкольная педагогика

Сфера научных интересов: дошкольная педагогика, экологическое образование

Публикации
1. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների համագործակցությունը գործունեության տարբեր ձևերում: ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 85-ամյակին նվիրված ժողովածու, Երևան, 2008
2. Թեմատիկ զրույցները՝ որպես երեխաների համագործակցության ձևավորման միջոց: «Նախաշավիղ 1-2», 2009.
3. Նախադպրոցականի համագործակցային կարողությունների ձևավորման առանձնահատկությունները: Մեթոդական հանձնարարականներ - Զանգակ -97, Երևան, 2010
4. Նախադպրոցականի համագործակցության կարողությունների զարգացման առանձնահատկությունները «Մխիթար Գոշ» 2013
5. ՛՛Формы, методы и средства формирования коммуникативной компетенции дошкольников в процессе сотрудничества'', Сибак, Личность, семья и общество. Вопросы педагогики и психологии, Москва 2016

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0882-4170 

Языки: русский, английский
aspu.am

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото