АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Марина Равеновна Ванян
18.02.2016

Ассистент

vanyanmarina52@aspu.am

Ассистент/ Кафедра изобразительного искусства

 

Образование Армянский государственный педагогический институт им. Х. Абовяна факультет художественного воспитания / высшее / 1994г.. 1988г. 

С 1996-2001гг. соискательница кафедры методики преподавания изобразительного искусства.
Ереванское художественное СПТУ № 14

Трудовой стаж С 1994г. преподаю в Армянском государственном педагогическом университете на кафедре Дизайна и декоративно- прикладного искусства

Читаемые курсы лекций Дизайн костюма
Переподготовки 2015г. получила свидетельство о посещени курса переподготовки в Армянском государственном педагогическом университете

Публикаци
• « Կրտսեր դպրոցականների գեղարվեստական պահանջմունքների ձևավորման գործընթացը » Մանկավարժական միտք, N 2, 2001թ., էջ 118-121
• « Գույների ներդաշնակ համադրման կառույցը » Հոգեբանությունը և կյանք, N 2-3, 2005թ., էջ 150-159
• « Природа ощущения цвета » Ժողովածու Պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների, գիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողովի նյութեր II պրակ, 2008թ.
• « Ոճավորումը որպես դեկորատիվ-կիրառական արվեստի հիմք » Ժողովածու Պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների, գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր II պրակ, 2010թ., էջ 62-64
• « Ազգային հանդերձի հիմնական հատկությունները » Գիտաժողովի նյութեր Բ ( հասրակագիտական պրակ ), Վանաձոր, 201Iթ., էջ 166-170

Языки Армянский, русский, немецкий ( со словарем )

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото