АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Маро Адиловна Кочарян
15.02.2016

Кандидат биологических наук, доцент

qocharyanmaro10@aspu.am

Кандидат биологических наук, доцент/Кафедра биологии, химии и методики их преподавания

Образование
1990г. Армянский сельхоз. институт.

Ученая степень
Кандидат биологических наук, тема диссертации ,- «Клещи плоскотелки (сем. Tenuipalpidae) – вредители плодовых культур Армении и их акарифаги», 03.00.08, по специальности «Зоология».

Трудовой стаж
С 2015г. доцент кафедры биологии и методики ее преподования АГПУ имени Х.Абовяна.
С 2011-2015гг. лектор кафедры биологии и методики ее преподования АГПУ имени Х.Абовяна.
2002-2011гг. старший лаборант кафедры биологии и методики ее преподования АГПУ имени Х.Абовяна
1994-2002гг. ученый секретарь в НИИ Земледелия
1983-1994гг. работала в НИИ почвоведения и агрохимии – начиная с лаборанта до мл.научного сотрудника.

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
Зоология

Круг научных интересов
Экология и биология травоядных и хищных клещей.

Переподготовки
2015г «Укрепление УРБ в учебном педагогическом плане», организованное ООН

Публикации
1. Ներկարարյան Ա.Ս., Քոչարյան Մ.Ա. «Սովորողների ճանաչողական գործունեության ակտիվացումը կենսաբանության ուսուցման գործընթացում»/ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2011թ.
2. Дилбарян К., Кочарян М. «Клещи-плоскотелки (Acariformes: Tenuipalpidae) Армении»/ Монография, Ереван, 2014г.:
3. Քոչարյան Մ.Ա. «Անողնաշարավոր կենդանիների հավաքման, խնամքի, դիտարկումների և փորձերի անցկացման եղանակները»/ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2015թ.:
4. Քոչարյան Մ․ Ա․ «Անողնաշարավորների կենդանաբանություն»/ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2017թ․

Языки: Армянский, Русский, Английский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото