АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Мартин Гарегинович Гилавян
08.02.2016

Кандидат филологических наук, профессор

gilavyanmartin21@aspu.am

Кандидат филологических наук, профессор кафедры армянской литературы нового и новейшего периода имени Вачэ  Партизуни 

Образование
Филологический факультет Армянского государственного педагогического института им. Х.Абовяна, 1969 г.

Ученая степень
Кандидат филологических наук, тема: "Русский символизм и восточноармянская поэзия", Специализированный совет Армянского педагогического института, 1982.
Доктор филологических наук, тема: "Армянская поэзия новейшего периода", Специализированный совет 003 Института литературы им. М.Абегяна НАН РА, 1995.

Трудовой стаж

С 2013 г. по наст.вр.: профессор кафедры армянской литературы нового и новейшего периода и методики ее преподавания имени Вачэ  Партизуни .
2003-2013 гг.: профессор кафедры армянской литературы и методики ее преподавания.
1972-2000 гг.: старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы.
1995-2011 гг.: декан филологического факультета.

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат – "Армянская поэзия новейшего периода".
Магистратура – "Развитие армянской литературы нового и новейшего периода"
"Литературные методы и направления"
"П.Севак и армянская поэзия 1960-х гг."

Круг научных интересов

Армянская поэзия новейшего и современного периодов; литературные связи.
Переподготовки
Курсы повышения квалификации Московского педагогического института

Членство
Специализированный совет 003 Института литературы им. М.Абегяна НАН РА.

Публикации
1.Ուսումնասիրությունները վերաբերում են հայ նորագույն և արդի շրջանների գրականությանը, հայ-ռուսական գրական կապերին:
2.Հրատարակել է «Ժամանակը և պոեզիան», Ե., 1992թ.:
3.«Պոեզիան և ժամանակի շարժումը» Ե., 2002թ. մենագրությունները,
4․«Քեզ հետ և առանց քեզ» բանաստեղծությունների ժողովածուն (Ե., 2003թ.):
5.«Ռազմիկ Դավոյանի բանաստեղծական դիմանկարը» («Հայագիտական հանդես» 2011, թ.է, «Սևակյան զանգերի նորօրյա ղողանջները», «Գարուն», 2011թ., 5-6:
6.«Տիպաբանական աղերսակցությունները հոգևոր մաքառումների բանաստեղծական արծարծումներում (Պ. Սևակ-Յու. Մարցինկավիչյուս)», «Հայագիտական հանդես», 2012թ. 3:
7.«Համո Սահյանը և 1960-ականների գրական շարժումը», «Գարուն», 2012թ., 11-12:
8.«Հայագիտական հանդես», «Վ. Պետրոսյանը և 1960-70-ական թթ. գրական-գեղարվեստական զարգացումները (ժողովածու)», «Հայագիտական հանդես», թիվ 1, Եր. 2014:
9.«Գոնսալո Գուարչ. «Հայկական տոհմածառը», «Գարուն», N9-10, 2015, Ս:
10.Սերունդների հետ, սերունդների կողքին, «Հայագիտական հանդես» (Հավելված), Ե., 2015:
(60-ից ավելի գիտական հոդվածներ):
11.Համո Սահյանի չափածո մատյանի վերջին էջերը, Հայագիտական հանդես, համար 2-րդ, էջ 10, Երեւան, 2017թ.:
12.Սիմվոլիզմը հայ պոեզիայում, ԱՁ «Արման Ասմանգուլյան», էջ 130, Երեւան 2017թ.:
13.Վահան Տերյանից Պարույր Սևակ ու մինչև մեր օրերը, ԱՁ «Արման Ասմանգուլյան», էջ 284, Երեւան, 2017թ.:
14. «Սերո Խանզադյանի «Գարեգին Նժդեհ» վեպը» «Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովի նյութեր, 129 էջ, էջ 49-54, Երեւան, 2018թ.:
15. Ֆրանսիական սիմվոլիզմը եւ արեւմտահայ բանաստեղծության առաջընթացի ուղին "«Հայ–ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ» խորագրով գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովին: (Երեւան, 1 Նոյեմբերի, 2018թ.), ‹‹ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ›› "43-51 , Երեւան, հայերեն, 2019թ.:
16.Լեւոն Շանթը՝ բանաստեղծ, Լեւոն Շանթ-150 ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱԱ ‹‹Գիտություն›› հրատարակչություն, 2020թ., էջ 287-292:

Награды
Медали: Министерства науки и образования РА, "Ф.Нансен", "Педагогический университет".
Грамоты: Премьер-министра РА, Союза писателей Армении.
Участие в конференциях Международные научные конференции
Софийский государственный университет,
Тбилисский педагогический институт.

Языки: Русский, французский (со словарем)

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото