АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Мисак Вардгесович Мелконян
18.02.2016

Доцент

melqonyanmisak22@aspu.am

Доцент/Кафедра Изобразительного искусства

Образование
1985-1991 Армянский государственный педогогический университет им. Х. Абовяна, Кафедра Изобразительного искусство.
2002 Приподаватель в Армянском государственной педогогический университете им. Х. Абовяна,

Трудовой стаж
С 1993 Мастер в Армянском государственной педогогический университете им. Х. Абовяна, Кафедра рисунка и скульптури

Читаемые курсы
Бакалавриат - Рисунок, Скульптура

Круг научных интересов
История изобразительного искусство, Култира, Скульптура

Членство
С 2002 член союза Армянских художников.

Публикации
1. Սովորողների ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացումը կերպարվեստի պարապմունքներում, Մանկավարժական միտք թիվ 58, Երևան, 2015թ., էջ 49-54
2. Կավով և պլաստիլինով ծեփակերտման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները դպրոցում, ՈՒսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2015թ., 30էջ
3. Մարդու մարմնաձևի պատկերման օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները, Մանկավարժական միտք թիվ 50-51, Երևան, 2013թ., էջ 150-155
4. Մշակույթի զարգացման օրինաչափություննները, Գեղարվեստական միտք թիվ 1, Երևան, 2011թ., էջ 151-154

Языки
Армянский, русский

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото