АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Мукоян Айкуи Сергеевна
18.02.2016

Kандидат педагогических наук, доцент

Kандидат педагогических наук, доцент/Кафедра изобразительного искусства

Образование
2007-2010 Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, соискатель
1986-1991 Политехнический институт имени К. Маркса, факультет Вычислительной техники

Ученая степень
2011 - Kандидат педагогических наук. Тема диссертации: «Формирование художественных интересов учащихся в процессе обучения компьютерного дизайна» Профессиональный совет: Педагогический - 020.

Трудовой стаж

С 2016 по сегодняшний день Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, кафедра изобразительного искусства, доцент компьютерной графики
2012-2016 Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, кафедра изобразительного искусства, педагог компьютерной графики
2015-2016 Французский высший инженерный институт Армении, педагог по компьютерной грамотности
2012-2014 Ереванский государственный университет языков и социальных наук имени В. Брюсова, педагог информатики
2011-2012 Ереванский университет имени М. Маштоца, педагог информатики
2008-2012 Лицей имени Анания Ширакаци, учитель информатики
2001-2004 Лицей при Ереванском государственном университете иностранных языков, учитель информатики
1995-2008 Ереванский государственный гуманитарный колледж, педагог информатики

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат Компьютерная графика
Магистратура Компьютерный дизайн, Дизайн, Методика преподавания дизайна, Современные технологии художественного воспитания детей, Компьютерная графика в художественной дошкольной деятельности, Компьютерная графика.

Круг научных интересов - Компьютерная графика и дизайн, информационные технологии. Системы CAD трехмерное моделирование (Autodesk AutoCAD, 3DS Max), двумерное и трехмерное проектирование. Педагогические и художественные современные технологии.

Публикации` 2 методические, учебные пособии, 19 статей:
2010- 2015 г. г. публикации
1. Համակարգչային տեխնոլոգիաների նշանակությունը գրաֆիկական առարկաների ուսուցման գործընթացում: Կրթությունը և գիտությունը Արցախում Թիվ 3-4. 2010 թ.
2. Գեղարվեստական հետաքրքրությունների ձևավորումը համակարգչային դիզայնի ուսուցման գործընթացում Մանկավարժական միտք Թիվ 3-4. 2010 թ.
3. Կրտսեր դպրոցներում նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման առավելությունները Մանկավարժական միտք Թիվ 3-4. 2011 թ.
4. Կրտսեր դպրոցականների ստեղծագործական մտածողության ձևավորման հիմնախնդիրը Մանկավարժական միտք Թիվ 1-2. 2012 թ.
5. Կրտսեր դպրոցներում համակարգչային գրաֆիկայի օգտագործման առավելությունները Մանկավարժական միտք Թիվ 3-4. 2012 թ.
6. Հիմնական դպրոցում կերպարվեստային գոծունեության գործընթացում համակարգչային գրաֆիկայի կիրառմամբ սովորողների ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը: Ժամանակակից դպրոցի նորարարություններ և ավանդույթներ: VI Միջազգային հեռակա գիտապրակտիկ գիտաժողով Չեբոկսարի 2012թ.
7. Համակարգչային գրաֆիկայի ազդեցությունը հիմնական դպրոցի սովորողի զարգացման վրա: XIII Միջազգային գիտապրակտիկ գիտաժողով: Նոր մանկավարժական տեխնոլոգիաներ Մոսկվա 2013թ.
8. Coreldraw X5 Անգլիական և ռուսական տարբերակներ Ուսումնական ձեռնարկ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 2013թ.
9. Կոմպետենտության մոտեցման պայմաններում համակարգչային գրաֆիկայի ուսուցման առանձնահատկությունները Մանկավարժական միտք հանդեսի Թիվ 1-2 2014 թ
10. Coreldraw ծրագրի առանձնահատկությունները ներբուհական պրակտիկայի գործընթացում Մանկավարժական միտք Թիվ 3-4. 2014 թ.
11. Հանրակրթական դպրոցում համակարգչային գրաֆիկայի օգտագործման առավելությունները Կրթությունը և գիտությունը Արցախում Թիվ 1-2. 2015 թ.

Языки
Армянский, русский, английский

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото