АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Наира Араратовна Хачатрян
08.02.2016

Заместитель декана по учебной работе  филологического факультета, кандидат филологических наук, доцент

khachatryannaira21@aspu.am

Кандидат филологических наук, доцент /Кафедра новой и новейшей армянской литературы и методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни

Заместитель декана по учебной работе  филологического факультета

Образование
1988 Филологический факультет ванадзорского государственного педагогического института.
В 1986 году окончила факультет режиссуры того же института.

Ученая степень
В 2005 году кандидат филологичеких наук, тема:. "Некоторые вопросы искусства Амо Сагияна"

Трудовой стаж

С 2017 года, Заместитель декана по учебной работе  филологического факультета
С 2013 года, Кафедра новой и новейшей армянской литературы и методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни, АГПУ, доцент. 
2011-2013 гг., кафедра армянской литературы и методики ее преподавания, АГПУ, доцент. 
С 2007 кафедра литературы, Государственный педагогический институт им. М. Налбандяна, Гюмри, доцент
2005-2007 ассистент, то же самое место 
1998-2005 преподаватель в том же месте 
1988-1998 учительница армянского языка, литературы и истории в армянских школах Грузии и Армении.

Читаемые курсы лекций  
Бакалавриат:
История армянской литературы, Армянская литература
Магистратура:
Poэзия Амо Сагиан Ованеса Шираза

Круг научных интересов
Профессиональные новости, новая и современная литература, произведения авторов в годы культа личности.

Переподготовки
Google Classroom тренинг обучение для преподавателей АГПУ (25.01.2016-05.02.2016).

Членство
Член научного и культурного центра “Амо Сагиян”

Публикации
1.Գրականագիտական և մեթոդական հոդվածներ, մենագրություն, ուսումնական ձեռնարկներ, գիտաուսումնական ֆիլմ, հոդվածների ժողովածու՝
Խորհրդանիշը Համո Սահյանի պոեզիայում, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, մայիս 21-22, Երևան, 2001:
2. Քարափների լույսը,Նորք, 2, 2004:
3. Մարդը և բնությունը. Համո Սահյան 90, Հայոց լեզու և գրականություն,3-4. 2004:
4. Հայոց գրերը և Մեսրոպ Մաշտոցի կերպարը հայ ժամանակակից գրականության մեջ, Գյումրի, 2005թ.:
5. Արտահայտիչ ընթերցանության մեթոդիկա,/ ուսումնական օժանդակ ձեռնարկ/, Գյումրի, 2006թ., 60 էջ:
6. Մենագրութուն` « Քարափների լույսը», Արմավիր, 2007թ.,160 էջ:
7. Արտահայտիչ ընթերցանության մեթոդիկա առարկան և ծրագիրը, Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2008թ.:
8. Խոսքի հնչման մշակույթը, հանրապետական գիտակա նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2008թ.:
9. Ժամանակակից պոեզիայի մի քանի հարցեր, գիտաժողովի նյութեր,համահեղինակ, Գյումրի, 2009:
10. Խեղված ճակատագրեր, Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2009:
11. Սիրո և լույսի խորհուրդը Մարո Մարգարյանի պոեզիայում , գիտաժողովի նյութեր , համահեղինակ, Գյումրի, 2009:
12. Ժամանակակից հայ արձակի էջերից (Ալիս Հովհաննիսյան), Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2009թ.:
13. Հովհաննես Թումանյանը հրապարակագիր, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2009թ.:
14. Պարույր Սևակի « Սայաթ-Նովա մենագրությունը», Գրտաժողովի նյութեր, համահեղինակ,Գյումրի, 2009:
15. Մարդու և բնության մտերմությունը Համո Սահյանի պոեզիայում, Գիտաժողովի նյութեր, համահեղինակ, Գյումրի, 2009:
16. Ժամանակակից հայ պոեզիա (Ռազմիկ Դավոյան), Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Վանաձոր, 2010թ.:
17. 19-րդ դարասկզբի կրոնական տարաձայնությունները հայ գրականության մեջ /Ագապի/, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի 2011թ.:
18. Արևմտահայ առաջին վեպի հարցի շուրջ (Հովհաննես Հիսարյան), հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2011թ.:
19. Կարեն Միքայելյանի պատմվածքների մի շարք առանձնահատկություններ, Գիտական տեղեկագիր, պրակ բ, թիվ 2, Գյումրի, 2013թ.:
20. Կարեն Միքայելյանի կյանքի և ստեղծոգործության համառոտ բնութագիրը, Մայրենի լեզու և գրականություն, Երևան, 2013թ:
21. Հնչարտաբերում /ուսումնական ձեռնարկ /, համահեղինակներ` Հ.Մ. Գրիգորյան, Ն.Ա. Խաչատրյան…,Երևան, 2014թ.,96 էջ:
22. Կարեն Միքայելյանի արձակի հիմնական թեմաները, ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,/ 2012թ. դեկտեմբերի 14/, 2-րդ պրակ, Երևան, 2014թ.:
23. 2014թ. ապրիլին նկարահանել եմ 40 րոպե տևողությամբ « Սկիզբ է չասված հեքիաթի» խարագրով գիտաուսումնական ֆիլմ` նվիրված Համո Սահյանի ծննդյան 100-ամյակին: Ֆիլմի տեքստը կարդում եմ ինքս, միաժամանակ ֆիլմի հեղինակն եմ , սցենարիստը և օպերատորը: Ֆիլմը ցուցադրվել է «Երկիր մեդիա» / 14.04.2014թ.-ին/, և « Շանթ» հեռուստաընկերություններով:
24. Մանկահասակների հնչարտաբերման թերությունների վերացման ուղիները, /ուսումնական ձեռնարկ /, համահեղինակներ` Հ.Մ. Գրիգորյան, Ն.Ա. Խաչատրյան…,Երևան, 2014թ., 63էջ:
25. Վարդգես Պետրոսյանի « Հայկական էսքիզները». արժանապատվությունն ու ստորագրության պատիվը, Հայագիտական հանդես, թիվ 1/25,հավելված, Երևան,2014:
26. Երկխոսություն երկնքից. Համո Սահյան- Մարիա Հակոբյան, Հայագիտական հանդես,հավելված, Համո Սահյան-100, Երևան, 2015:
27. « Պայծառ համաստեղության» չխամրող փաղանգը,Հայագիտական հանդես, հավելված, թիվ 1/29/, Վաչե Պարտիզունի – 100, Երևան, 2015:
28. Մենք ապրելու ենք, « Եղեգան փող» գրական –գեղարվեստական պարբերաթերթ, ապրիլ- մայիս, Գյումրի,2016:
29. Հովհաննես Շիրազն ու ազգային ողբերգությունը, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2016։
30. Տարօրինակ է սերը, բարեկամ , « Եղեգան փող» գրական –գեղարվեստական պարբերաթերթ, դեկտեմբեր-հունվար, Գյումրի,2016-17:
31. Հրանտ Մաթևոսյանի վաղ շրջանի ստեղծագործությունների շուրջ, Մաթևոսյանական ընթերցումներ,Երևան,2017:
32. Ուղեկիցներիս երթուղիներով /գրականագիտական հոդվածների ժողովածու/, Երևան, 2017, 104 էջ:
33. Համո Սահյան թեմայի ուսումնասիրումը ավագ դպրոցում: «Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝նվիրված ՀՊՄՀ հիմնադրման 95-ամյակին» գիտաժողովի նյութեր Երեւան, 2018թ., էջ 99-109:
34. Անհատի ու իշխանության խնդիրը Հրանտ Մաթեւոսյանի «Նանա իշխանուհու կամուրջը» վիպակում: «Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովի նյութեր, 129 էջ, Երեւան, 2018թ. էջ 11:
35. Թումանյանի հրապարակագրության և գրաքննադատության շուրջ, Թումանյան. « Անհունի» ճամփով, Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված բանաստեղծի 150 ամյակին, 3-5 մայիս,2019, Երևան-Դսեղ-Թբիլիսի, Ե., 2020:
36.Դիանա Համբարձումյանի «Կանաչ մարգագետնի հմայքը» վեպի պարունակներում, միջազգային առցանց գիտաժողով. Կյանքը և վեպի ընդգրկումները. ազդեցություններ և զարգացման ուղենիշներ, 27 մայիս, 2021, Երևան: Հանձնված է տպագրության:

Награды
Монография “Свет скал” была награждена золотой медалью "Амо Сагиян", за организацию и проведения мероприятии генерала полковника Далибалтаяна медалью посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Языки: русский, английский

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото