АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Наира Юриковна Мхитарян
18.02.2016

Преподаватель

mkhitaryannaira52@aspu.am

Преподаватель/ Кафедра изобразительного искусства

Образование
1989-1994г.г, государственного педагогического института имени Х. Абовыана, отдел факультета художественного образования , изобразительного искусства и черчения

Ученая степень
2005-2010г.г. соискатель Государственный Педагогический Университета Армении имени Х.Абовяна
«Компьютерная графика как средство художественного мышления развивающихся студентов" ԺԳ .00.02 - Обучение и образование Методология (изобразительное искусство) на соискание ученой степени доктора педагогических профессии

Трудовой стаж
2010 г. преподаватель Армянского государственного педагогического университета
2010 г. «Терян культурный центр» общественная организация, художник
2010г. «Армянский Эрудит молодежи» член общественной организации
1998-2010 Средняя школа №20" имени Джона Киракосяна,учительница

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
текстильный дизайн
Круг научных интересов
Ковры, декоративно-прикладное искусства, методы обучения
Переподготовки
2013 - специальные курсы инклюзивного образования, программа ASPIRE

Членство
2012г. член Союза художников

Публикации
1.«Դպրոցականների գեղագիտական դաստիարակությունը կերպարվեստի դասավանդման միջոցով», «Ժողովածու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54–րդ գիտաժողովի նյութերի»: Նվիրված Խ.Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին: Երևան 2010թ.:
2.«Построение пространства в изобразительном искусстве». «Մխիթար գոշ» գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ 3(15)Երևան 2010թ.:
3.«Ոճիրը մեր հուշերում», «Մանկավարժական համալսարան» Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պաշտոնաթերթ, Երևան 2010թ.:
4. «Նատյուրմորտում գունային կոնտրաստը տարածածավալային խնդիրների լուծման գործընթացում», «Գեղարվեստական միտք» Տաթև գիտական համալիր Զանգակ 97, Երևան 2011թ.:
5.«Համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառաումը կրթական գործընթացում», «Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար», N 2(11), Երևանի պետական Համալսարանի հրատարակչություն: Երևան 2014թ.:
6. «Ուսանողների գեղագիտական մտածողության ձևավորումը համակարգչային գրաֆիկայի միջոցով» «Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար», Երևանի պետական Համալսարանի հրատարակչություն: Հաձնված է տպագրման:

Языки
Армянский, русский, английский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото