АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Нелли  Арташесовна Минася
10.02.2016

Кандидат историческиx наук, доцент

minasyannelli17@aspu.am

Кандидат историческиx наук, доцент/ Кафедра всемирной истории и методики еe преподавания

Образование

Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна, Кафедра всемирной истории и методики еe преподавания, заочная аспирантура 2007-2011.

Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна, факультет истории и географии, отделение истории и правоведения 2001-2006 (диплом с отличием)

Средняя школа с. Цовинар 1991-2001 (аттестат)  

Ученая степень

Кандидат историческиx наук, 2011 март (диплом), тема диссертации - Политика Турции в Центральной Азии в конце 20-го начале 21-го веков, Специализированный совет 006 “Всемирная история”, действующий при Институте Востоковедения НАН РА.

Трудовой стаж

Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна, Кафедра всемирной истории и методики еe преподавания, доцнет с май 2016 г. по настоящее время

Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна, Кафедра всемирной истории и методики еe преподавания, лектор с сентября 2011 г. до 2016 г.

Базовая гимназия Ереванского государственного университета архитектуры и строительства, учительница истории и обществознания, 2006-2014 гг.

Читаемые курсы лекции

Бакалавриат – История всемирной культуры, Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки, Новая и новейшая истории стран Азии и Африки.

Магистратура – Исламская цивилизация: идеология, структура, среда

Круг научных интересов

Занимается вопросами внешней политики Турции, в частности, изучением ее центрально-азиатского направления, а также ее принципами политического, экономического и культурного сотрудничество и динамикой развития отношений со странами Центральной Азии. Уделяет внимание происходящим развитиям и процессам в странах Центральной Азии, в частности, деятельности различныx организации и созданию союзов.

Публикации

 1. <<Թուրքական զարգացման նմուշաձևի>> կիրառումը Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու հանրապետություններում, Մերձավոր Արևելք, հ. 7., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2011, 204-210:
 2. Թուրքիայի և Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների հաստատման հարցի շուրջ /1990-ական թթ. 1-ին կես/, Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, հ. 7., Երևան, 2011, 221-237:
 3. Թուրքիայի քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության կառավարման առաջին տարիներին /2002-2007/. նոր միտումներ, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, h. 28, Երևան, 2011, 285-291:
 4. Կրթամշակութային հարաբերությունները Թուրքիայի և Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու երկրների միջև (1990-ական թթ.), Մերձավոր Արևելք, հ. 8, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2012, 288-296:
 5. Ֆեթուլլահ Գյուլենի գործունեությունը Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու հանրապետություններում, Լրաբեր. Հասարակական գիտությունների, 1 (637), ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2013, 228-237:
 6. Թուրքիայի քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում, Երան, <<Լուսաբաց հրատարակչություն>>, 2013, 240:
 7. Հենխորհրդային Կենտրոնական Ասիայում Թուրքիայի և Իրանի մշակութային քաղաքականության առանձնահատկությունների ու նպատակների շուրջ, Ժամանակակից Եվրասիա, հատոր III (1), ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2014, 63-74:
 8. <<Թյուրքական համագործակցության և զարգացման գործակալություն>> (TIKA). ստեղծման նպատակներն ու գործունեության բնագավառները, Ժամանակակից Եվրասիա, հատոր III (2), ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2014, 106-113:
 9. Քոչվորական քաղաքակրթության տարածական կազմակերպման հիմնախնդիրները Չինգիզ խանի ընկալումներում, Անհատը պատմության հոլովույթում, գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2015, էջ 45-55:
 10. Военно-политическое сотрудничество Турции со странами Центральной Азии: некоторые наблюдения, САЛЮТ, ПОБЕДА! Сборник трудов международной научно-практической военно-исторической конференции, Томск, 2015, 246-249.
 11. Մոնղոլական տերության կազմավորումը և անկումը, (դասախոսությունների նյութեր), Երևան, Տիր հրատարակչություն, 2015, 118:

 Языки: Русский, Английский, Турецкий

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото