АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Сирина Оганесовна Аракелян
24.02.2016

Преподаватель

araqelyansirina23@aspu.am

Преподаватель и соискатель кафедры прикладной психологии Армянского Государственного Педагогического университета им. Х. Абовяна

Образование
2003-2005 Армянская Государственная академия управления, факультет психологии
1998-2003 Ереванский государственный лингвистический университет имени В. Я. Брюсова, факультет французского и английского языков

Трудовой стаж

2011-2016 - Преподаватель кафедры Развития и прикладной психологии Армянского Государственного Педагогического университета им. Х. Абовяна
2005-2006- Преподаватель кафедры французского языка Ереванского Государственного колледжа

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат – «Клиническая психология», «Суггестивная психология», «Школы психотерапии», «Основы психиатрии и патологии», «Экспериментальная психология», «Психодиагностика», «Психолингвистика», «Акмеология», «Психология управления», «Психологическое консультирование и психокоррекция» и т. д.
Магистратура - «Методология психолого-педогогических исследований», «Суггестивная психотерапия и гипноз», «Возрастная психопатология», «Неврозы», «Шизофрения», «Онтогенетическое и индивидуальное развитие личности», «Патопсихологическая диагностика», «Дифференциальная психология; практикум» и т. д.

Круг научных интересов
Клиническая психология, Суггестивная психотерапия и гипноз, Возрастная психология и т. д.

Переподготовки
2015- курс переподготовки в рамках программы ЮНИСЕФ-а «Снижения риска природных катастроф и обеспечения стабильности»
2014 -Emotional Intelligence, Ancestral Healing, Suicide Prevention, Forgiveness and Peace Building Using the 7-step Integrative Healing Model, Meaningful World (Dr. A. Kalayjian)
2004 – курс «Основные техники гипноза»
2004 – курс «Архетипы»

Публикации

1.      Ծնողական ներշնչանքների և անձի Ես-կոնցեպցիայի հետ աշխատանքի մեր փորձը, «Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները» գիտաժողովի նյութեր», Երևան, «Գրիգոր Տաթևացի», 2014թ. 272 էջ

2.      25-33 տարեկանի ճգնաժամի հանգուցալուծման խնդիրը հոգեբանության մեջ, ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիրաժողովի նյութերի ժողավածու, Երևան, «Մանկավարժ», 2013, 492 էջ

3.      Совладающее поведение в юношеском возрасте как условие продуктивного переживания экзистенциального кризиса (социокультурный аспект), Л. В. Сенкевич, И. Н. Базаркина, C. О. Аракелян. Социальная политика и социология, 2012, N 8.

4.      Ես-կոնցեպցիայի ու դրա կառուցվածքի հիմնահարցը հոգեբանության մեջ, Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան, «Զանգակ», 2011, N 3-4

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4563-2645     

Языки – английский, французский, русский

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото