АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

► Էրազմուս + Բարձրագույն կրթությունում կարողությունների զարգացում /609850-EPP-1-2019-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP /

ARMDOCT /Դոկտորական կրթության բարեփոխումը հայաստանում՝ ակադեմիական համայնքի, արդյունաբերության պահանջներին եւ եմ փորձին համապատասխան/ 

 

  

                                                 

Эразмус+ Развитие умений в сфере высшего образования /598549-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP/

/ MODEST / Совершенствование поствузовского образования в научной сфере и улучшение методологии преподавания

 

 

►ERASMUS+ Повышение потенциала высшего образования /573975-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP

BOOST / Стимулирование стратегии интернационализации и маркетинга университетов Армении

Новости