ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վահրամ Իլյաի Գյոզալյան
10.02.2016

Ցանցային ադմինիստրատոր

• Համալսարանի ներքին լարային և անլար ցանցի և ենթացանցերի նախագծման, կառուցման և սպասարկման աշխատանքներ,
• Ցանցային ծառայությունների ներ դնում, համացանցի հասանելության և մուտքի համապատասխան իրավունքների տրամադրում,
• Օգտագործվող սերվերների ընթացիկ պայմաններին և գործառույթներին համապատասխան ծրագրավորում, անվտանգության ապահովում: