ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ի գիտություն՝ հեռակա համակարգի 1-ին կուրսի ուսանողների2021-2022 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի 1-ին կուրսի ուսանողները ուսման վարձավճարը մինչև դեկտեմբերի 1-ը պետք է վճարեն հետևյալ հաշվեհամարին՝ «Արարատ» Բանկ, հ/հ 1510002308480100:

Կտրոնում պարտադիր նշել՝

  • ուսանողի ազգանուն, անուն, հայրանուն,
  • մասնագիտություն,
  • կուրս,
  • նպատակը՝ «ուսման վարձ»

2020-2021 ուստարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդունքներ

Նորություններ