ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Շուշան Հայկազունու Սիմոնյան
24.02.2016

Դասախոս

simonyanshushan37@aspu.am

Դասախոս/ Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

Կրթություն
2011-2013թթ.՝ ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի «Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա» բաժնի մագիստրատուրա
2007-2011թթ.՝ ՀՊՄՀ Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետի «Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա» բաժնի բակալավրիատ:

Աշխատանքային փորձ

2013 թվականից առ այսօր ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի դասախոս:
2012-2013թթ կրտսեր քաղաքացիական ծառայող՝ ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Քաղաքականության ծրագրերի վարչությունում:
2011-2012թթ. ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կողմից իրականացված «Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում» (Հայաստանի և Սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ) հետազոտության խմբի անդամ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ/ Սոցիոլոգիայի հիմունքներ, կոնֆլիկտի սոցիոլոգիա, սոցիալական տեղաշարժեր, կրթության և գիտության սոցիոլոգիա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոնֆլիկտի սոցիոլոգիա

Վերապատրաստումներ
2015թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթությանը

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն