ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռիտա Նիկոլայի Գևորգյան
03.03.2016

Համալսարան-Գործատու համագործակցության կենտրոնի ղեկավար, տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչի տեղակալ

Հեռ.՝ 59 70 88
gevorgyanrita32@aspu.am

ՀՊՄՀ Համալսարան-Գործատու համագործակցության կենտրոնի տնօրեն, տնտեսական գիտությունների թեկնածու/Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչի տեղակալ

Կրթություն
Հարվարդի Համալսարան, Կեննեդի Դպրոց հեռաուսուցում «Ռազմավարական կառավարման հիմնահարցերը կազմակերպություններում»
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, անգլերեն լեզվի ուսուցման հավաստագիր
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան կառավարման արևմտյան տեխնոլոգիաները հավաստագիր
ՄԱԷԿԿ ամբիոնի ասպիրանտ, ՀՊՃՀ
Ինժեներ-տնտեսագետի որակավորում, «էկոնոմիկա և կառավարում», ԵրՊԻ
Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, Տեխնիկական թարգմանչի և ինֆորմատիկի որակավորում, անգլերեն լեզու. ԵրՊԻ
Ե. Չարենցի անվ. անգլիական թեքումով միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստճան
Դոցենտ, տնտեսական գիտությունների թեկնածու
Դոկտորանտուրա, Տնտեսագիտության հետազոտական ինստիտուտ
Ռազմավարական կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը կազմակերպություններում

Աշխատանքային փորձ
Հեռանկարային ծրագրերի մշակման և մշտադիտարկման վարչության պետ, ՀՊՄՀ,
Կրթության ոլորտի փորձագետ, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն
Կրթության Որակի կառավարման և վերահսկման բաժնի վարիչ, ՀՊՃՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա/ անգլերեն լեզվով/՝ Մարքեթինգ, Ռազմավարական կառավարում, Կառավարման հիմունքներ և արդի հիմնախնդիրներ, Մարդկային ռեսուրսների կառավարում, Ֆինանսական մենեջմենթ, Փոփոխությունների կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հետազոտական աշխատանք ուղղված ռազմավարական կառավարման և կրթության որակի ապահովման հիմնահարցերին, 45 գիտական հոդվածների հեղինակ` 10-ը անգլերեն լեզվով, Միջազգային գիտաժողովների մասնակից` Լոնդոնում, Նյու- Յորքում, Վաշինգտոնում, Ուսումնամեթոդական 7 ձեռնարկներ

Վերապատրաստումներ
Լյուվենի Կաթոլիկ Համալսարան, Բելգիա
Կոբլենցի Համալսարան. Գերմանիա
Վերապատրաստում կառավարման և վարչարարության ոլորտում, Ջ. Վաշինգտոնի համալսարան, ԱՄՆ
Կանզանսի Համալսարան, ԱՄՆ, Անգլերեն լեզվի վերապատրաստում
Լոնդոնի Միդլսեքս Համալսարան
Տալինի Տեխնիկական Համալսարան
Պրագայի Տնտեսագիտական համալսարան
Բռնոյի Տեխնոլոգիական Համալսարան
Մարսելի Բարձրագույն ինժեներական Համալսարան
Պոլիտեխնիկական Համալսարան, Պոմոնա

Հրապարակումներ
1. Role of Human Resources in Formulating and Implementing an Organisation's Quality Enhancement Strategy. INSPIRE XIX: Global Issues in IT Education. Southampton Solent University, 2014

2. Learning and Teaching Quality Enhancement Strategy –A case study from Armenia
INSPIRE XVII: Education Matters University of Tampere, Finland, 2012

3. IT Methods and Techniques Applied to Educational Quality Enhancement International journal of Human Capital and Information Technology Professionals, Volume 2, Issue 3. Copyright © 2011.

4. Total Quality management. 17th Annual International Deming Research Seminar. New York, 2011.

Լեզուներ՝ հայերեն, Ռուսերեն, անգլերեն