ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

  • 2019-2020թթ․ ֆակուլտետի հաշվետվություն
  • 2020-2021թթ․ ֆակուլտետի հաշվետվություն
  • 2021-2022թթ․ ֆակուլտետի հաշվետվություն
  • 2022-2023թթ․ ֆակուլտետի հաշվետվություն

Նորություններ